William Woodruff

William Woodruff

William Woodruff (12 tháng 9 năm 1916 – 23 tháng 9 năm 2008) là giáo sư và tác giả lịch sử thế giới. Hai tác phẩm tự truyện của ông, The Road to Nab End và phần tiếp theo Beyond Nab End, đều trở thành sách bán chạy nhất ở Vương quốc Anh. Cuốn hồi ký, kể về quá trình nuôi dạy nghèo khó của Woodruff trong một cộng đồng thợ dệt ở Anh trong thời kỳ Đại suy thoái, chứa đựng một lượng đáng kể bình luận xã hội về điều kiện sống của ông.

Năm 1946, ông tiếp tục nghiên cứu về lịch sử kinh tế và thế giới tại Oxford. Năm 1950, ông trở thành nhà nghiên cứu Houblon-Norman được Ngân hàng Anh hỗ trợ, và năm 1952 ông trở thành Học giả Fulbright của Đại học Harvard. Sau đó, ông trải qua một thời gian làm giáo sư tại Đại học Illinois trước khi chuyển đến năm 1956 để đứng đầu Khoa Lịch sử Kinh tế tại Đại học Melbourne, Australia, nơi ông gặp người vợ thứ hai Helga. Ông tiếp nối điều này với nhiều chức vụ giáo sư thỉnh giảng khác nhau đến Princeton, Berlin, Tokyo và Oxford. Ông là Giáo sư nghiên cứu sau đại học tại Đại học Florida từ năm 1966 cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1996 và trở thành Giáo sư danh dự.

Ông qua đời tại Gainesville, Florida vào ngày 23 tháng 9 năm 2008. Ông để lại vợ là Helga, con gái và bốn con trai của họ và hai con trai từ cuộc hôn nhân đầu tiên.

Nguồn: Wikipedia

Tổng hợp ebook của William Woodruff