Theodore Dreiser

Theodore Dreiser

Theodore Dreiser, tên đầy đủ là Theodore Herman Albert Dreiser (27 tháng 8 năm 1871 – 28 tháng 12 năm 1945) là một tiểu thuyết gia và nhà báo người Mỹ theo trường phái tự nhiên học. Tiểu thuyết của ông thường có các nhân vật chính đạt được mục tiêu mặc dù thiếu quy tắc đạo đức vững chắc và các tình huống văn học gần giống với các nghiên cứu về tự nhiên hơn là những câu chuyện về sự lựa chọn và tác nhân. Các tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Dreiser bao gồm Sister Carrie (1900) và An American Tragedy (1925).

Theodore Dreiser là ngôi sao sáng giá trong nền văn chương nước Mỹ đầu thế kỷ XX. Hơn bốn mươi năm sáng tác, Dreiser đã cho ra đời nhiều bộ tiểu thuyết, truyện ngắn, ký sự, tiểu luận, kịch… Ba cuốn tiểu thuyết: Một bi kịch nước Mỹ, Xơ Carrie và Jenny Ghechac đã đưa ông lên địa vị hàng đầu trong văn đàn và được coi là người cha của nền văn học hiện thực nước Mỹ.

Nguồn / Xem thêm: Wikipedia

Tổng hợp ebook của Theodore Dreiser