Thẩm Phục

Thẩm Phục

Thẩm Phục là tác giả người Trung Quốc, sống vào đời nhà Thanh, tự Tam Bạch hiệu Mai Dật, xuất thân trong một gia đình sĩ tộc ở Tô Châu. Theo như tự thuật trong tác phẩm kinh điển lưu truyền hậu thế của ông là “Phù Sinh Lục Ký”, ông sinh năm 1763, không rõ năm mất.

Tổng hợp ebook của Thẩm Phục