Jean-René Huguenin

Jean-René Huguenin

Jean-René Huguenin (1 tháng 3 năm 1936 – 22 tháng 9 năm 1962) là một nhà văn người Pháp. Ông bắt đầu viết bài cho La Table ronde và Arts ở tuổi 20. Năm 1960, ông xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên và duy nhất của mình, La Côte sauvage (Bãi Hoang), cuốn tiểu thuyết này đã trở thành một thành công về mặt phê bình và được François Mauriac và Julien Gracq khen ngợi. Cuốn sách được xuất bản ở Hoa Kỳ vào năm 1961 với tên gọi The Other Side of the Summer và ở Vương quốc Anh vào năm 1963 với tên gọi A Place of Shipwreck. Vào ngày 22 tháng 9 năm 1962, Huguenin qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở tuổi 26.

Năm 2013, cuốn tiểu sử về Huguenin của Jérôme Michel đã được xuất bản với tựa đề Un jeune mort d’autrefois – Tombeau de Jean-René Huguenin.

Nguồn: Wikipedia

Tổng hợp ebook của Jean-René Huguenin