Bố già (tiếng Anh: The Godfather) là tên một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo, được nhà xuất bản G. P. Putnam’s Sons xuất bản lần đầu vào năm 1969. Tác phẩm là câu chuyện về một gia đình mafia gốc Sicilia tại Mỹ, được một nhân vật gọi là “Bố già” (Godfather) Don Vito Corleone tạo lập và lãnh đạo. Các sự kiện chính của tiểu thuyết xảy ra từ năm 1945 đến 1955, ngoài ra cũng đề cập đến thời thơ ấu và giai đoạn thanh niên của Vito Corleone vào đầu thế kỉ 20.